Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Huynh Thi Ngoc Binh 22/10/2021 11/11/2021
3 NGUYỄN THỊ NGỌC LINH 22/10/2021
4 Phan Minh Trí 22/10/2021
5 NGUYỄN THỊ NGỌC LINH 22/10/2021
6 NGUYỄN THỊ ANH THƯ 22/10/2021
7 HUỲNH VĂN SINH 22/10/2021
8 Phạm Như Quỳnh 22/10/2021
9 TÔN THẤT CẨM HẢI 22/10/2021
10 Nguyễn ngọc Châu 22/10/2021 27/10/2021