Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Thái Thuận Thi 23/05/2022
3 Lư Ngọc Châu 23/05/2022
4 Đặng Thị Thùy Dương 23/05/2022
5 PHẠM THỊ VÂN 23/05/2022
6 Nguyễn Trung Cương 23/05/2022
7 Hồ Thị Hoài 23/05/2022
8 Phan Thị Phương Thảo 23/05/2022
9 LÊ THỊ ĐÀO 23/05/2022
10 Lê Thị Xuân Tuyến 23/05/2022