Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LƯU THỊ THÚY DIỄM 16/10/2021
2 LỤC THÀNH HIỀN 16/10/2021
3 Dương Hoàng Lâm 16/10/2021
4 PHẠM THỊ THU HƯƠNG 16/10/2021
5 PHẠM THỊ THU HƯƠNG 16/10/2021
6 Nguyễn Thị Phượng 16/10/2021
7 Nguyễn Thị Kiều An 16/10/2021
8 NGUYỄN THỊ HỒNG 16/10/2021
9 LÊ THỊ NGỌC HIỀN 16/10/2021
10 Nguyễn Báu Bảo Châu 16/10/2021