Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN VĂN HIỀN 18/06/2021
2 LÊ TRƯỜNG VŨ 18/06/2021
3 TRẦN THỊ KIM THANH 18/06/2021
4 Lưu Thanh Thủy 18/06/2021
5 Lê Trần Quỳnh Như 18/06/2021
6 HUỲNH TRỌNG NGHĨA 18/06/2021
7 Nguyễn Châu Giang 18/06/2021
8 TRƯƠNG MỸ LINH 18/06/2021
9 Nguyễn Thị Thanh Trang 18/06/2021
10 Lê Thị Thùy Dương 18/06/2021