Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 HOÀNG NGUYỄN HƯƠNG NHU 20/10/2021
2 NGUYỄN ANH THÙY 20/10/2021
3 Đào Vũ Hải Bình 20/10/2021
4 TRẦN VĂN THI 20/10/2021
5 Nguyễn Quốc Tuấn 20/10/2021
6 Đặng Trọng Thành 20/10/2021 29/10/2021
7 Đặng Trọng Thành 20/10/2021 29/10/2021
8 Phuong thi nguyet 20/10/2021
9 NGUYỄN TRƯỜNG ĐẠT 20/10/2021 25/10/2021
10 Phan Tuấn Kiệt 20/10/2021 25/10/2021