Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN CHÍ PHƯƠNG 18/05/2022 08/06/2022
3 NGUYỄN THỊ THU THANH 18/05/2022 23/05/2022
4 Phạm Thị sáu 18/05/2022
5 CTY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XD PHƯƠNG ĐĂNG 18/05/2022
6 THAI THI KIM QUY 18/05/2022
7 Nguyễn Đức Hưng 18/05/2022
8 DNTN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NGHIỆP TÀI 18/05/2022
9 Nguyễn Thanh Thảo Vy 18/05/2022
10 NGUYỄN THỊ KIM HẢO 18/05/2022 23/05/2022