Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Đồng Viết Hoàng Phương 23/09/2021
2 Lê Hoài Nam 23/09/2021
3 Lê Hoài Nam 23/09/2021
4 Pham Van Tin 23/09/2021
5 LÊ TRẦN THANH MAI 23/09/2021
6 Lê Hoài Nam 23/09/2021
7 BÙI THANH TRÍ 23/09/2021
8 Phùng Thị Thu Trang 23/09/2021
9 Huỳnh Thị Thu Tâm 23/09/2021 25/10/2021
10 ĐƯỜNG CÔNG VĂN 23/09/2021 08/10/2021