Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Quốc Tuấn 21/05/2022
3 LE THI HONG PHONG 21/05/2022
4 BÙI VIỆT TÂM 21/05/2022
5 Nguyễn Tiến Quý 21/05/2022
6 NGUYỄN THỊ KIM THẢO 21/05/2022 23/05/2022
7 Lê Đăng Tình 21/05/2022
8 ĐOÀN BẢO QUỐC 5146/21 21/05/2022 23/05/2022
9 ĐINH MAI LY 21/05/2022
10 NGUYỄN THỊ YẾN VÂN 21/05/2022 30/05/2022