Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Võ Thanh Minh Trí 23/05/2022
3 PHAN THI KIEU THANH 23/05/2022
4 CTY TNHH TRỊNH LÂM 23/05/2022
5 MAI TRUNG HIẾU 23/05/2022
6 NGUYỄN VĂN KỲ 23/05/2022
7 NGUYỄN QUỐC TRƯỞNG 23/05/2022
8 PHAN THI KIEU THANH 23/05/2022
9 LÊ ANH HOÀNG 23/05/2022
10 ha doan cuong 23/05/2022