Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Thị Ngọc Thủy 21/01/2022
3 Lê Đông Nhựt 21/01/2022
4 Đồng Viết Hoàng Phương 21/01/2022
5 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 21/01/2022
6 Phạm Thị Thu Thảo 21/01/2022
7 Từ Chinh Tường 21/01/2022
8 Nguyễn Thị Thanh Thảo 21/01/2022
9 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 21/01/2022
10 Huỳnh Thúy Hồng 21/01/2022