Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 PHẠM VĂN CÔNG 28/11/2020
2 PHAN THỊ NGÂN HÀ 28/11/2020
3 PHẠM VĂN CÔNG 27/11/2020
4 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIM THỦY TÙNG 27/11/2020
5 HỒ THỊ BÍCH DUNG 27/11/2020
6 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIM THỦY TÙNG 27/11/2020
7 Tạ Ngọc Yến 27/11/2020
8 Trịnh Viết Kim Dung 27/11/2020
9 NGUYỄN THỊ YẾN PHƯỢNG 27/11/2020
10 Mạch Thị Oanh 27/11/2020