Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN ĐẮC TÀI 27/05/2022
3 Tạ Thị Thu Hiền 27/05/2022
4 Huỳnh Thị Hồng Thiên 27/05/2022
5 LÊ VĂN VINH 27/05/2022
6 CÔNG TY TNHH BTS (VN)20/09/2019 27/05/2022
7 Lê Thị Thùy Dương 27/05/2022
8 Lê Thị Thùy Dương 27/05/2022
9 Công ty TNHH Nệm Vạn Thành 27/05/2022
10 MAI HUỲNH PHƯƠNG 27/05/2022