Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN PHỤNG KIỀU 25/05/2022
3 LÊ THỊ HẠNH HOA 25/05/2022
4 Đỗ Đình Trung 25/05/2022
5 ĐẶNG THÀNH KHÔI 25/05/2022
6 Trần Tất Thắng 25/05/2022
7 Nguyễn Thị Rơi 25/05/2022
8 Phạm Hải An 25/05/2022
9 PHẠM THỊ ÚT 25/05/2022
10 Nguyễn Phương Anh 25/05/2022