Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 24/05/2022
3 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀN CẦU VIỆT 24/05/2022
4 NGUYỄN THỊ ANH NGUYỆT 24/05/2022
5 Nguyễn Ngọc Bích Huyền 24/05/2022
6 Nguyễn Thu Phương 24/05/2022
7 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM 24/05/2022
8 Nguyễn Tiến Thăng 24/05/2022
9 TRƯƠNG NGỌC BAN 24/05/2022
10 PHAN VĂN HUỲNH 24/05/2022