Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 đào thị mỹ châu 19/05/2022
3 Lâm Hữu Phúc 19/05/2022 06/06/2022
4 NGUYỄN KIM XUYẾN 19/05/2022
5 Trần Hữu Tuấn 19/05/2022
6 NGUYỄN VĂN LỰC 19/05/2022 06/06/2022
7 hồ ngọc đại 19/05/2022
8 Phan Thị Huyền 19/05/2022
9 Hồ Văn Dần 19/05/2022
10 Trịnh Thị Yến Nhi 19/05/2022 25/05/2022