Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 BÙI THỊ THU 03/12/2021
3 Nguyễn Thị Lệ Nam 03/12/2021
4 Nguyễn Thị Thu Thủy 03/12/2021
5 TRẦN VĂN THI 03/12/2021
6 Trần Văn Thủ 03/12/2021
7 CÔNG TY TNHH LINH KIỆN XIN SHENG 03/12/2021
8 NGUYỄN KIM THÙY DUNG 03/12/2021
9 Trần Lê Kim Ngọc 03/12/2021
10 Lê Thị Huyền Trân 03/12/2021