Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Bưu điện (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh) 21/10/2020 26/10/2020
2 Lê Huỳnh Thúy Hằng 21/10/2020
3 Bưu điện (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh) 21/10/2020 26/10/2020
4 Bưu điện (Nguyễn Quỳnh Nga) 21/10/2020 26/10/2020
5 Bưu điện Nguyễn An Trà My) 21/10/2020 26/10/2020
6 DANG THI MY TIEN 21/10/2020
7 NHÀ THUỐC LINH CHI 21/10/2020 05/11/2020
8 Đặng Thị Quỳnh 21/10/2020
9 Nguyễn Văn Hải 21/10/2020
10 Bưu điện (Phòng Phát triển đối tác thẻ - Trung tâm thẻ) 21/10/2020 26/10/2020