Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐỒNG ĐẠI THẮNG 30/11/2021
3 NGUYỄN VÕ THỊ CẨM LỘC 30/11/2021
4 Nguyễn Quốc Khánh 30/11/2021
5 Nguyễn Thị Bích Loan 30/11/2021
6 Nguyễn Bùi Ngân Thể 30/11/2021
7 Nguyễn Thị Hồng Liễu 30/11/2021
8 LÊ CHÍ BẢO 30/11/2021
9 Đặng Trọng Thành 30/11/2021
10 CÔNG TY TNHH XNK CỬU THÀNH 30/11/2021