Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ THỊ ÁNH NGỌC 19/08/2022
3 NGUYỄN THỊ LI NA 19/08/2022
4 DƯƠNG THỊ NHƯ TÂM 19/08/2022
5 HỒ XUÂN TIÊN 19/08/2022
6 NGUYỄN HOÀNG HẢI 19/08/2022
7 TRẦN GIANG TRUNG 19/08/2022 22/08/2022
8 Lê Thị Ái Phượng 19/08/2022 26/08/2022
9 Hoàng Thị Y Nhi 19/08/2022
10 Trần Nguyễn Tấn Duy 19/08/2022 26/08/2022