Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lã Đình Khởi 29/09/2022
3 TRẦN VĂN THI 29/09/2022
4 LÊ THỊ TỐ QUYÊN 29/09/2022
5 Cao Thị Hoài Chung 29/09/2022
6 NGUYỄN THỊ XUÂN ĐÀO 29/09/2022
7 TRẦN VĂN THI 29/09/2022
8 HỒ LÊ THANH NHÃ 29/09/2022
9 Lê Thị Huyền Anh 29/09/2022
10 TRẦN THỊ TRÚC LINH 29/09/2022 03/10/2022