Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN VĂN THẠCH 23/05/2022
3 TRẦN VĂN THẠCH 23/05/2022
4 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH VÀNG VÀ DỊCH VỤ CẦM ĐỒ QUỐC BẢO THỊNH 23/05/2022
5 PHAN THỊ MỸ LY 23/05/2022
6 Lê Thành Tâm 23/05/2022
7 TRẦN VĂN THẠCH 23/05/2022
8 TRẦN VĂN THẠCH 23/05/2022
9 TRẦN VĂN THẠCH 23/05/2022
10 Bành Chí Linh 23/05/2022