Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Đặng Thị Kim Châu 07/07/2022
3 DƯƠNG THỊ PHƯƠNG THÚY 07/07/2022
4 Đinh Vạn Hạnh 07/07/2022
5 Hồ Văn Linh 07/07/2022
6 TẦN HOÀI TRƯỜNG 07/07/2022
7 NGUYỄN MINH QUANG 07/07/2022
8 Nguyễn Thị Mộng Tuyền 07/07/2022
9 NGO THI THU NGA 07/07/2022
10 THAI THI KIM QUY 07/07/2022