Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 DƯƠNG THỊ TỐ NHƯ 20/10/2021
2 Trần thi sươngMaii 20/10/2021
3 Võ Ngọc Thảo Nguyên 20/10/2021
4 Lưu Quang Vinh 20/10/2021
5 Lê Thị Thảo Ly 20/10/2021 27/10/2021
6 LÊ THỊ THU LỢI 20/10/2021
7 Lê Thị Thảo Ly 20/10/2021 27/10/2021
8 Lê Thị Thảo Ly 20/10/2021 27/10/2021
9 Lê Thị Thảo Ly 20/10/2021 27/10/2021
10 Lê Thị Thảo Ly 20/10/2021 27/10/2021