Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CAO THỊ NHÀI 23/05/2022
3 Trần Thị Ánh Tuyết 23/05/2022
4 Nguyễn Minh Đạt 23/05/2022
5 Chạc Tứ Yến 23/05/2022
6 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG ĐẠI HÙNG PHÁT 23/05/2022
7 Phan Thị Kim Cúc 23/05/2022
8 Nguyễn Thị Mỹ Thảo 23/05/2022
9 Đào Dũng Nghĩa 23/05/2022
10 HUỲNH THỊ CHÚC QUỲNH 23/05/2022