Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 VÕ THỊ THUỲ TRANG 26/07/2021
2 CÔNG TY CỔ PHẦN UPS VIỆT NAM 26/07/2021 11/08/2021
3 CÔNG TY CỔ PHẦN UPS VIỆT NAM 26/07/2021 11/08/2021
4 Võ Thị Liễu 26/07/2021
5 Huỳnh Quốc Nam 26/07/2021
6 Phạm Cát Tiên 26/07/2021
7 Nguyễn Vân Trang 26/07/2021
8 Nguyễn Thị Bảo Sương 26/07/2021
9 Nguyễn Thị Thùy Dung 26/07/2021
10 LÊ THÙY DUNG 26/07/2021