Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Minh Nhựt 24/09/2021
2 Hà Văn Thật 23/09/2021
3 Võ thị Ngọc yến 23/09/2021
4 Nguyễn Minh Nhựt 23/09/2021
5 Nguyễn Trần Kim Ngân 23/09/2021
6 Thanh Vy 23/09/2021 29/09/2021
7 Lê Hoài An 23/09/2021
8 Đỗ Thị Thanh Giàu 23/09/2021
9 TRƯƠNG PHÚ CHIẾN 23/09/2021 29/09/2021
10 TRẦN NGỌC BÍCH 23/09/2021 29/09/2021