Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Ngọc Hương Trang 25/10/2021
3 NGÔ NGỌC SANG-NGUYỄN THỊ HỒNG 25/10/2021
4 ĐÀO QUỐC UY 25/10/2021
5 TRẦN ĐỖ THỦY TIÊN 25/10/2021
6 Dương Cát Hiền 25/10/2021
7 ĐỖ VĨNH THÁI 25/10/2021
8 Hồ Ngọc Trầm 25/10/2021
9 Bùi thị thanh phường 25/10/2021
10 THAI THI KIM QUY 25/10/2021