Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN THỊ NGỌC PHƯỢNG 08/05/2021
2 LÊ HỮU CHUNG- HÀN THỊ LÝ 08/05/2021 24/05/2021
3 Nguyễn Văn Thanh 08/05/2021 12/05/2021
4 TỪ VIÊN HOÀNG 08/05/2021 24/05/2021
5 ĐÀO PHƯƠNG DUYÊN - ĐẶNG HOÀNG YẾN - LÝ THỊ ANH THÙY 08/05/2021 31/05/2021
6 NGUYỄN NGỌC LƯU 08/05/2021 24/05/2021
7 NGUYỄN VŨ LẬP 08/05/2021
8 LƯƠNG VĂN ÍCH 08/05/2021 31/05/2021
9 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN KING GROUP-368 08/05/2021 13/05/2021
10 TRẦN HƯƠNG GIANG 08/05/2021 24/05/2021