Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh New Post 20/01/2022 24/01/2022
3 Ngô Thị Ngọc My 20/01/2022
4 Phạm Hồng Danh 20/01/2022
5 Trần Văn Nhiều 20/01/2022
6 Bùi Thị Thu Hiền 20/01/2022
7 NGUYỄN VĂN HẢI 20/01/2022 31/01/2022
8 LÊ THỊ HUỆ 20/01/2022 25/01/2022
9 Trần Thị Hột 20/01/2022
10 TRẦN VĂN THI 20/01/2022