Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN MẠNH THÌN 15/08/2022
3 LÊ THỊ HỒNG THƠ 15/08/2022
4 Ngô Thị Mai 15/08/2022
5 Nguyễn Tiến Thăng 14/08/2022
6 Nguyễn Tiến Thăng 14/08/2022
7 Trần Thị Huyền 14/08/2022
8 LÊ THỊ HẢI 14/08/2022
9 ĐẶNG ĐÌNH CHIẾN 14/08/2022
10 KHƯƠNG TỐ HOA 14/08/2022