Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 HÀ MINH TRƯỜNG 28/10/2021
3 Nguyễn Minh Tài 28/10/2021
4 PHAN HUY HIẾU 28/10/2021
5 Phan Văn Hải 28/10/2021
6 Lâm Thanh Hà 28/10/2021
7 NGUYỄN XUÂN THƠI 28/10/2021
8 LÂM TRIỂN TOÀN 28/10/2021
9 NGUYỄN NGỌC THANH TÂM 28/10/2021
10 TRẦN THỊ TRÚC LY 28/10/2021 03/11/2021