Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Duy An 05/12/2021
3 Ngô Thị Thảo 05/12/2021
4 LÊ THỊ NGỌC THÚY 05/12/2021
5 Trịnh Thị út 05/12/2021
6 NGUYEN THANH TOAN 05/12/2021
7 Triệu Thùy Linh 05/12/2021
8 Nguyên 05/12/2021
9 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT LƯỚI ĐÁNH CÁ HƯNG THỊNH 05/12/2021
10 Nguyễn Thị Bích Phương 05/12/2021