Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Đặng Trần Ngọc Mai 18/10/2021
2 NGUYỄN QUỐC BẢO 18/10/2021
3 LE THI DAO 18/10/2021
4 NGUYỄN VĂN HOÀNG 18/10/2021
5 Đặng Trần Ngọc Mai 18/10/2021
6 Phạm Thị Mỹ Hạnh 18/10/2021
7 PHAN THỊ NGỌC TÂM 18/10/2021
8 LÊ HUỲNH ANH TUẤN 18/10/2021
9 Lê Nguyễn Đông Quân 18/10/2021
10 CÔNG TY TNHH INNOVA 18/10/2021 25/10/2021