Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Tống Thị Quy 20/05/2022
3 Tống Thị Quy 20/05/2022
4 Nguyễn Thị Nguyệt 20/05/2022
5 Tống Thị Quy 20/05/2022
6 TRẦN THỊ PHƯƠNG 20/05/2022
7 Nguyễn Thị Thùy Duyên 20/05/2022
8 CÔNG TY TNHH GPC VN 20/05/2022
9 Văn Thị Mỹ Linh 20/05/2022
10 Tống Thị Quy 20/05/2022