Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thị Thu Trang 16/05/2022 28/05/2022
3 LÊ THỊ THÚY KIỀU 16/05/2022
4 Trương Thị Phụng 16/05/2022
5 LÊ THỊ THÚY KIỀU 16/05/2022
6 Hoàng Kim Biên 16/05/2022
7 NGUYỄN HỮU TRƯỜNG 16/05/2022
8 CÔNG TY CP NHỰA VÀ CAO SU NGỌC LAN 16/05/2022
9 Nguyễn Thanh Xuân 16/05/2022
10 Bùi Thị Thuý Hằng 16/05/2022