Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN TUẤN LẠC HỒNG 01/12/2021
3 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 01/12/2021
4 LÊ THỊ BÍCH VÂN 01/12/2021
5 Nguyễn Thụy Lam Tuyền 01/12/2021
6 nguyễn thị thương 01/12/2021
7 NGUYỄN HOÀNG THỊ ÁI MỸ 01/12/2021
8 XUE TIANYING 01/12/2021
9 CTY TNHH TM XNK DOANH PHÁT 01/12/2021
10 Nguyễn Thị Liên 01/12/2021