Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THU THỦY 29/11/2021
3 Toàn Lệ Lệ 29/11/2021
4 Lê Thị Thanh Trinh 29/11/2021
5 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 29/11/2021
6 Phạm Thanh Tùng 29/11/2021
7 QUAN HÁ 29/11/2021
8 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 29/11/2021
9 TRẦN THỊ LEN 29/11/2021 13/12/2021
10 VĂN MỸ LAN 29/11/2021