Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Minh Khánh 11/05/2021
2 Nguyễn Phương Nhi 11/05/2021
3 Nguyễn bá năng 11/05/2021
4 HOÀNG ĐỨC ANH 11/05/2021
5 Nguyễn bá năng 11/05/2021
6 Võ Thị Thành 11/05/2021
7 Nguyễn bá năng 11/05/2021
8 TRƯƠNG THỊ LỆ HIỀN 11/05/2021 27/05/2021
9 NGUYỄN THỊ THU CÚC 11/05/2021
10 Lê Quốc Vũ 11/05/2021 14/05/2021