Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECH-DHL 18/08/2019 27/08/2019
2 STUDYLINK COMPANY LIMITED-DHL 18/08/2019 27/08/2019
3 AVENUE TO SUCCESS-DHL 18/08/2019 27/08/2019
4 DUC ANH - HCM-DHL 18/08/2019 27/08/2019
5 IDP EDUCATION LTD-DHL 18/08/2019 27/08/2019
6 GLOBAL STUDY PARTNERS PTY LTD-DHL 18/08/2019 27/08/2019
7 STUDY LINK COMPANY LIMITED-DHL 18/08/2019 27/08/2019
8 Trần Thị Vui 18/08/2019
9 TRI TUE VIET EDU CONSULTANCY COMPANY-DHL 18/08/2019 27/08/2019
10 CÔNG TY TNHH CONG TRINH XANH PRO CHAIN VIET NAM-DHL 18/08/2019 27/08/2019