Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THÀNH DUY 19/07/2019
2 Nguyễn Thị Ngọc Chọn 19/07/2019
3 Huỳnh Quốc Khánh 19/07/2019
4 NGUYỄN VĂN TUYẾN 19/07/2019 24/07/2019
5 PHẠM TẤN PHONG 19/07/2019 24/07/2019
6 NGUYỄN THỊ THANH TRÂM 19/07/2019 22/07/2019
7 NGUYỄN NGÔ HOÀI BẢO 19/07/2019 24/07/2019
8 HỒ PHƯỚC KHÁNH 19/07/2019 22/07/2019
9 PHẠM THỊ HỒNG DIỄM 19/07/2019
10 LÊ VĂN CÓ 19/07/2019 24/07/2019