Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN DUY HOÀNG 01/07/2022
3 Vũ Thị Lý 01/07/2022
4 Lê Anh tuấn 01/07/2022
5 BÙI THỊ NGỌC YẾN 01/07/2022
6 PHẠM THỊ THÙY TRANG 01/07/2022
7 Đoàn Thị Hoa 01/07/2022
8 BÙI THỊ NGỌC YẾN 01/07/2022
9 Lý Hương Ly 01/07/2022
10 Lý Hương Ly 01/07/2022