Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TOÀN TẤN PHÁT 24/11/2020 27/11/2020
2 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BMT 24/11/2020 27/11/2020
3 Công ty TNHH TM SX Mây Tre Lá Trường Hải 24/11/2020 27/11/2020
4 VÕ THỊ HẢI ĐƯỜNG 24/11/2020 26/11/2020
5 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Quý Cường 24/11/2020 27/11/2020
6 TRẦN VĂN THI 24/11/2020 01/12/2020
7 CÔNG TY TNHH NHÂN LUẬT 24/11/2020 27/11/2020
8 CTY TNHH HENG HSING 24/11/2020 27/11/2020
9 TRẦN VĂN THI 24/11/2020 01/12/2020
10 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN AN SƠN 24/11/2020 27/11/2020