Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 MAI THỊ THU DIỄM 19/10/2021 09/11/2021
2 NGUYỄN KHẮC HIẾU 19/10/2021
3 Do Doan Thuy Linh 19/10/2021
4 Từ Ngọc Bảo 19/10/2021
5 TRẦN THỊ PHƯƠNG 19/10/2021
6 NGUYỄN THỊ NGỌC VÂN 19/10/2021
7 LÊ THỊ ĐẸP 19/10/2021
8 HỒNG QUI PHÙNG 19/10/2021 20/10/2021
9 NGUYỄN THỊ NGỌC LINH 19/10/2021 26/10/2021
10 Nguyễn Khánh Ngọc 19/10/2021