Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phan Thị Thu Hà 03/12/2021
3 Chu Nại Mạnh 03/12/2021
4 Công Ty TNHH SX TM DV XD Hoàng Kiên 03/12/2021
5 ĐẶNG THỊ MỸ DUYÊN 03/12/2021
6 Võ Hạnh Thắm 03/12/2021
7 Lê Thị Ni Na 03/12/2021
8 Đinh Văn Trường 03/12/2021
9 NGUYỄN NGỌC THÚY AN 03/12/2021
10 Lưu Quang Vinh 03/12/2021