Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH HOÀNG LONG 25/05/2022
3 Nguyễn Thanh Mộng Nhi 25/05/2022
4 VI THỊ KIM THƯƠNG 25/05/2022
5 THAI THI KIM QUY 25/05/2022
6 Trần Thị Hòa 25/05/2022
7 Phùng Ngọc Bích 25/05/2022
8 Nguyễn Thị Nhung 25/05/2022
9 Nguyễn Thị Hương Giang 25/05/2022
10 CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG CÁNH ĐỒNG XANH 25/05/2022