Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN VĂN TỎ 21/09/2021 23/09/2021
2 LÊ HUỲNH ANH TUẤN 21/09/2021
3 dương Húa 21/09/2021
4 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CHEE ENG HANG (PTE.) LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 21/09/2021 28/09/2021
5 TRẦN VĂN THI 21/09/2021
6 Bưu điện (Đỗ Thị Diệu) 21/09/2021 24/09/2021
7 NGUYỄN VĂN ĐẠT 21/09/2021 23/09/2021
8 TRẦN VĂN THI 21/09/2021
9 Huỳnh Ngọc Kim Lang 21/09/2021 23/09/2021
10 Châu Thị Kim Liên 21/09/2021 21/10/2021