Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN ĐÌNH CÔNG 05/10/2022
3 ĐẶNG THỊ MỸ DUNG 05/10/2022
4 TRẦN DU Ý 05/10/2022
5 LÊ ĐẶNG ĐỨC THẮNG 05/10/2022
6 ĐẶNG THỊ MỸ DUNG 05/10/2022
7 Bùi Thị Huyền Trang 05/10/2022
8 ĐẶNG THỊ MỸ DUNG 05/10/2022
9 LUU THI KIM LOAN 05/10/2022
10 Phan Thị Thanh Bình 05/10/2022