Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ THANH THỦY 23/05/2022
3 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỤNG CỤ ĐIỆN KIM LÂN 23/05/2022
4 LÊ THỊ HẠNH HOA 23/05/2022
5 NGUYỄN MINH LAI 23/05/2022
6 TRẦN THỊ NGỌC TRANG 23/05/2022
7 BQL chợ Hòa Hưng 23/05/2022 26/05/2022
8 TRẦN NGỌC LINH 23/05/2022
9 Trần Hữu Hiệp 23/05/2022
10 NGUYỄN BÌNH AN 23/05/2022