Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN PHÚC 24/10/2020 26/10/2020
2 HUỲNH QUỐC CƯỜNG 24/10/2020 16/11/2020
3 NGUYỄN THANH PHONG 24/10/2020 09/11/2020
4 NGUYỄN THANH PHONG 24/10/2020 09/11/2020
5 TRẦN MINH HẬU 24/10/2020 04/11/2020
6 NGUYỄN ANH VỦ 24/10/2020
7 TRẦN VĂN HOÀNG 24/10/2020 26/10/2020
8 NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN 24/10/2020 09/11/2020
9 DƯƠNG THỊ NHƯ THUỲ 24/10/2020 09/11/2020
10 Hồ Đức Huy 24/10/2020 28/10/2020