Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Bùi Thị Hương Trà 27/09/2021
2 LÊ THỊ KIỀU CHINH 27/09/2021 04/10/2021
3 Nguyễn Thành Nhân 27/09/2021
4 PHẠM ANH VŨ 27/09/2021 30/09/2021
5 LÊ THỊ KIỀU CHINH 27/09/2021 04/10/2021
6 Phan Thị Hồng Ngọc 27/09/2021 30/09/2021
7 TRẦN VĂN THI 27/09/2021
8 VŨ THANH TOÀN 27/09/2021 30/09/2021
9 Võ Thị Mỹ Loan 27/09/2021
10 Mai Thị Phương Thanh 27/09/2021 30/09/2021